Ceny biletów w olsztyńskim MPK

Rodzaj biletu

Cena biletu

Liczba

przejazdów

normalny

ulgowy

Opłata jednorazowa za korzystanie z komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Olsztyna.

Bilet jednorazowy

2,90 zł

1,45 zł

jeden

Opłata jednorazowa za korzystanie z komunikacji na terenie gmin: Dywity, Purda, Stawiguda   (bez przekraczania granicy gmin).

Bilet jednorazowy na terenie Gminy Dywity

2,90 zł

1,45 zł

jeden

Bilet jednorazowy na terenie Gminy Purda i Gminy Stawiguda

2,90 zł

1,45 zł

jeden

Bilety jednorazowe aglomeracyjne łączące miasto Olsztyn z gminami sąsiadującymi, ważny na jedną linię gminną i jedną linię miejską przez 60 minut od momentu skasowania.

Gmina Dywity

4,00 zł

2,00 zł

dwa

Gmina Purda

4,00 zł

2,00 zł

dwa

Gmina Stawiguda

4,00 zł

2,00 zł

dwa

Zakup biletu w pojeździe.

Jednorazowy Olsztyn

2,90 zł + 0,40 zł

1,45 zł + 0,40 zł

jeden

Jednorazowy Gmina Dywity

2,90 zł + 0,40 zł

1,45 zł + 0,40 zł

jeden

Jednorazowy na terenie Gminy Purda i Gminy Stawiguda

2,90 zł + 0,40 zł

1,45 zł + 0,40 zł

jeden

Jednorazowy aglomeracyjny Gmina Dywity

4,00 zł + 0,40 zł

2,00 zł +0,40 zł

dwa

Jednorazowy aglomeracyjny Gmina Purda

4,00 zł + 0,40 zł

2,00 zł +0,40 zł

dwa

Jednorazowy aglomeracyjny Gmina Stawiguda

4,00 zł + 0,40 zł

2,00 zł +0,40 zł

dwa

Bilety wielokrotnego kasowania.

Gmina Olsztyn

26,00 zł

13,00 zł

dziesięć

Gmina Dywity

26,00 zł

13,00 zł

dziesięć

Gmina Purda

26,00 zł

13,00 zł

dziesięć

Gmina Stawiguda

26,00 zł

13,00 zł

dziesięć

Bilety okresowe jednokrotnego kasowania (wieloprzejazdowy) ważny na okaziciela, na określone kolejne dni, na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta Olsztyna.

Dobowy miejski ważny 24 godziny od godziny kasowania

10,00 zł

5,00 zł

nieokreślona

Na 3 kolejne doby od dnia kasowania i od godziny kasowania

24,00 zł

12,00 zł

nieokreślona

Na 5 kolejnych dni od dnia kasowania

42,00 zł

21,00 zł

nieokreślona

Na 10 kolejnych dni od dnia kasowania

60,00 zł

30,00 zł

nieokreślona

Na 15 kolejnych dni od dnia kasowania

90,00 zł

45,00 zł

nieokreślona

Weekendowy ważny od piątku od godz. 15.00 do niedzieli
do godz. 24.00

16,00 zł

8,00 zł

nieokreślona

Bilety okresowe w granicach administracyjnych miasta Olsztyna.

Miesięczny na jedną linię dzienną

76,00 zł

38,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy na jedną linię

76,00 zł

38,00 zł

nieokreślona

Miesięczny na dwie linie

86,00 zł

43,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy na dwie linie

86,00 zł

43,00 zł

nieokreślona

Miesięczny sieciowy na wszystkie linie

110,00 zł

55,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy sieciowy na wszystkie linie

110,00 zł

55,00 zł

nieokreślona

Miesięczny sieciowy na okaziciela

150,00 zł

-

nieokreślona

30 – dniowy sieciowy na okaziciela

150,00 zł

-

nieokreślona

3 – miesięczny socjalny dla osób pobierających stały lub czasowy zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

-

140,00 zł

nieokreślona

Miesięczny dużej rodziny

-

140,00 zł

nieokreślona

Bilety okresowe poza granicami administracyjnymi miasta Olsztyna.

Miesięczny Gmina Dywity

76,00 zł

38,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy Gmina Dywity

76,00 zł

38,00 zł

nieokreślona

Miesięczny Gmina Purda

76,00 zł

38,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy Gmina Purda

76,00 zł

38,00 zł

nieokreślona

Miesięczny Gmina Stawiguda

76,00 zł

38,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy Gmina Stawiguda

76,00 zł

38,00 zł

nieokreślona

Bilety okresowe aglomeracyjne, 1 linia gminna + 1 linia miejska (na linie wykraczające poza granice administracyjne miasta Olsztyna).

Miesięczny Gmina Dywity

86,00 zł

43,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy Gmina Dywity

86,00 zł

43,00 zł

nieokreślona

Miesięczny Gmina Purda

86,00 zł

43,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy Gmina Purda

86,00 zł

43,00 zł

nieokreślona

Miesięczny Gmina Stawiguda

86,00 zł

43,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy Gmina Stawiguda

86,00 zł

43,00 zł

nieokreślona

Bilety okresowe sieciowe aglomeracyjne.

Miesięczny

140,00 zł

70,00 zł

nieokreślona

30 – dniowy

140,00 zł

70,00 zł

nieokreślona

Strona prowadzona jest przez firmę Sterta.pl i nie ma związku z oficjalnym serwisem Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 zkm.olsztyn.pl